Pravila ponašanja

Ne bacajte otpad u prirodu! Svoje otpatke ponesite sa sobom ili odložite isključivo na za to predviđena mjesta!

Ne palite vatru i ne bacajte opuške! U prirodi, a posebice u ljetnim uvjetima, postoji velika opasnost da će doći do požara poput onoga iz 2003., koji je opustošio 2/3 otoka.

Ne bučite! Buka ometa i plaši životinje i remeti njihov dnevni ritam. Osim toga, ometa domaće stanovništvo i ostale posjetitelje u uživanju u tišini i zvukovima prirode.

Ne uznemiravajte životinje – ne pokušavajte ih uhvatiti, rastjerati, proganjati niti na bilo koji način ozlijediti ili ubiti!

Nemojte uništavati gnijezda ptica niti druga staništa životinja!

Sa sobom s Biševa ponesite samo ono što ste donijeli, lijepa sjećanja i fotografije! Ne berite bilje i ne oštećujte usjeve! Ako svaki posjetitelj uništi ili ubere samo jednu biljku, posljedice za prirodnu ravnotežu otoka mogu biti nesagledive.

Nemojte donositi i saditi biljke niti puštati druge životinje u prirodni okoliš! Ravnoteža je u otočkom okružju krhka i bilo kakva intervencija može je nepovratno narušiti.

Krećite se samo označenim stazama, zbog vlastite sigurnosti, ali i zbog očuvanja netaknute prirode!

Pridržavajte se uputa koje su ispisane na informativnim pločama i drugim oznakama!

Ne oštećujte spomenike kulture i ne pokušavajte tražiti, iskopavati i sa sobom odnositi arheološke nalaze!

Držite pse na uzici tijekom cijelog boravka na otoku. Svakako počistite za njima!

Kampiranje, odnosno logorovanje na otoku je zabranjeno.

Posebnu pozornost obratite očuvanju prirode u morskim špiljama. Ako se kupate u špiljama, nikako se nemojte mazati kremom za sunce!

 

Zabranjene radnje

Člankom 139. Zakona o zaštiti prirode propisuju se radnje koje su zabranjene u zaštićenim područjima. Dodatne radnje zabranjuju se ili reguliraju ugovorom o dodjeli koncesije pravnoj osobi koja organizira posjećivanje unutar zaštićenog područja. Na otoku Biševu to su Modra i Medvidina špilja. Modru špilju nije moguće posjetiti bez ulaznice, a prilikom posjeta potrebno je pridržavati se propisanih pravila. U postupku je reguliranje ulaza u Medvidinu špilju, za koju će uskoro biti potrebno kupiti ulaznicu, a sve u svrhu smanjenja pritisaka na zaštićeno područje.

Unutar ta dva spomenika prirode zabranjene su sljedeće radnje:

  • kretati se plovilom, usidriti i/ili privezati plovila
  • uzimati iz prirode, hvatati, uznemiravati divlje vrste
  • oštetiti i/ili uništiti znak i/ili informativnu ploču
  • postaviti informativnu ploču, reklamni i/ili drugi pano bez dopuštenja
  • odložiti otpad
  • ribolov
  • korištenje rasvjetnih tijela i paljenje vatre
  • kupati se i roniti (Modra špilja).

Neposrednu zaštitu prirode na otoku provode čuvari prirode Javne ustanove More i krš. Oni su ovlašteni zatražiti od posjetitelja identifikacijske dokumente, pregledati njihovu prtljagu i prijevozna sredstva. Također, ovlašteni su na mjestu prekršaja izreći kaznu u slučajevima nepoštivanja pravila koja su utvrđena Zakonom o zaštiti prirode. Čuvari prirode kontroliraju pridržavaju li se koncesionari koji imaju dozvolu za organizirano posjećivanje dodijeljenih uvjeta zaštite prirode.

Za dozvolu za snimanje i fotografiranje u komercijalne svrhe molimo obratite se Javnoj ustanovi More i krš.