O otoku

Biševo je smješteno 5 kilometara jugozapadno od otoka Visa, od kojeg ga odvaja Biševski kanal. Administrativno pripada Gradu Komiži. Brežuljkastim reljefnim odlikama dominira vrh Stražbenica, koji se na jugoistočnom kraju uzdiže do 239 m visine.

Postoje mnoge pretpostavke kako je otok dobio ime. Ona najizglednija je da ime potječe od talijanske riječi busi što znači rupe. Nju podupire činjenica da se u komiškom dijalektu za crvotočno drvo kaže da je bišovo. Kao što je to drvo puno rupa, tako je i Biševo puno rupa odnosno speleoloških objekata, špilja i jama.

Mnogi arheološki nalazi potvrđuju da je otok naseljen još od prapovijesti. Danas se Biševo suočava s depopulacijom koja je počela početkom prošlog stoljeća. 1961. godine na Biševu je bilo 115 stanovnika, a prema popisu iz 2011. godine svega 15 stanovnika. Napuštanje otoka prati krajobrazna promjena dominantnih kulturoloških, poljoprivrednih i prirodnih vrijednosti. Dok su u doba visoke naseljenosti kulturološke i poljoprivredne vrijednosti bile učestalije, danas pak dominiraju prirodne vrijednosti koje su stvorile vegetacijski pokrov makije, gariga i alepskog bora. Repopulacija otoka na način da se ožive njegove antropogene vrijednosti bez da se ugroze njegova nadasve vrijedna prirodna obilježja otoka današnji je glavni izazov.