Geološka i biološka raznolikost

Na otoku Biševu smještena su dva nadasve zanimljiva i čovjeku atraktivna geološka fenomena, Modra špilja u uvali Balun kod Mezuporta i Medvidina špilja kod rta Biskup. Oba su sredinom prošlog stoljeća zaštićena kao geomorfološki spomenici prirode. Modra špilja svjetski je fenomen koji zbog svjetlosnih pojava i ljepote prirode svoje najbliže okolice privlači na otok Biševo veliki broj posjetitelja. Većina posjetitelja potom obiđe i Medvidinu špilju koja je nekada bila stanište jedinog sredozemnog tuljana, sredozemne medvjedice, po kojoj nosi ime. Kako bi se očuvale njihove prirodne vrijednosti kretanje posjetitelja unutar špilja moguće je samo u pratnji ovlaštene osobe ili koncesionara, a posjetitelji se trebaju pridržavati propisanih pravila ponašanja (link na pravila ponašanja). Od 2013. godine kopno i more otoka dio su europske ekološke mreže Natura 2000 s ciljem očuvanja brojnih staništa i vrsta što podrazumijeva razvoj otoka na održivim osnovama. Zakonom o zaštiti prirode štite se i strogo zaštićene vrste flore i faune, tako da otok Biševo podrazumijeva višeslojnu zaštitu prirode čiju provedbu nadzire Javna ustanova More i krš.