Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo

Grad Komiža zajedno s partnerima Javnom ustanovom More i krš, Institutom Plavi svijet i Turističkom zajednicom Grada Komiže provodi projekt „Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanom s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Predmet projekta je rekonstrukcija zgrade bivše škole na Biševu i prenamjena u Centar za posjetitelje, uređenje poučno tematskih staza što će uz ostale projektne aktivnosti doprinijeti očuvanju prirodne baštine i promociji novog turističkog proizvoda.

U sklopu infrastrukturnih aktivnosti na mjestu ruševne zgrade bivše škole uređuje se i oprema Centar za posjetitelje s polivalentnim prostorima za interpretaciju i prezentaciju prirodne baštine otoka Biševa i Viškog arhipelaga (izložbeni dio, info-pult, manja dvorana za predavanja, suvenirnica), uredskim prostorima za volonterski i istraživački centar, ugostiteljskim sadržajem i smještajem za djelatnike. Isto tako, uredile su se poučne staze za pješake i bicikliste koje povezuju Centar za posjetitelje s Mezoportom, Portom, Gatulom, Salbunarom i najvišim vrhom Stražbenicom; obnovile su se i osvijetlile obalne topničke bitnice na rtu Gatula s odmorištima za posjetitelje i informativnim sadržajima na temu prirodne baštine Biševa.

Uz infrastrukturne aktivnosti izrađena je studija valorizacije prirodne baštine otoka Biševa s prijedlogom edukativnih i informativnih sadržaja, akcijski plan upravljanja posjetiteljima, studija nosivog kapaciteta Modre špilje, strategija brendiranja te strateški marketinški i akcijski plan. Izrađuje se internetska stranica Centra te mobilna aplikacija, planirane su promidžbene aktivnosti povodom otvaranja Centra kao i edukativne radionice. Otvaranje Centra se očekuje prije početka turističke sezone 2022. godine.

Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarsko-društvenom razvoju otoka Biševa i Visa te povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva uz održivo korištenje prirodne baštine. Provedbom projekta stvorit će se preduvjeti za ostvarenje specifičnih ciljeva projekta:

– povećanje atraktivnosti otoka Biševa i Visa interpretacijom prirodne baštine

– povećanje gospodarske aktivnosti

– povećanje edukativnog kapaciteta i razine javne svijesti o održivom razvoju u cilju očuvanja prirodne baštine.

Ukupna vrijednost projekta je 27.130.650,97 kuna, a udio EU u financiranju projekta je 18.470.061,85 kuna.

Projekt se provodi u razdoblju od 13. prosinca 2016. do 31. prosinca 2021. godine.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt osobe za dodatne informacije:

Grad Komiža

Tonka Ivčević

E-mail: gradonacelnica@komiza.hr

Telefon: +385 21 713 644

Fax: +385 21 713 019

Jelena Basta, Institut Plavi svijet

info@plavi-svijet.org

Dujo Vlastelica, JU More i krš

dujo.vlastelica@moreikrs.hr

Bogoljub Mitraković, TZ Grada Komiže

turistickazajednicakomiza@gmail.com

 

Više informacija o strukturnim fondovima i Operativnom program Konkurentnost i kohezija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Komiže i partnera projekta “Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo” – Javne ustanove More i krš, Instituta Plavi svijet i Turističke zajednice Grada Komiže.